KIẾN TRÚC SƯ 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện việc thiết kế theo yêu cầu của trưởng bộ phận thiết kế đưa ra.
- Đề xuất ý tưởng, lên phương án thiết kế, triển khai các bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Trực tiếp đo đạc, khảo sát công trình.
- Thiết kế các bản vẽ diễn họa 3D cho các sản phẩm nội thất & ngoại thất.
- Phối hợp và giải quyết các công việc phát sinh của các bộ phận.
- Sử dụng thành thạo AUTOCAD, 3DMAX, SKETCHUP… sử dụng tốt các phần mềm đồ họa.
- Có kinh nghiệm diện họa công trình nội thất tân cổ điển và hiện đại.
- Có trí thẩm mỹ, sáng tạo trong công việc, có kiến thức tốt về mỹ thuật, khả năng trình bày ý tưởng.
- Có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập chủ động hoàn tất công việc.
- Có khả năng xây dựng ý tưởng tốt trong thiết kế.
- Khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, kỹ năng phân tích yêu cầu công việc.
- Có hiểu biết về thị trường nội thất.
 

JOB DESCRIPTION

- Perform the design as requested by the head of the design department.
- To propose ideas, plans for designing and implementing technical drawings, construction drawing design dossiers.
- Direct measurement, survey works.
- Design 3D drawings for interior & exterior products.
- Coordinate and solve arising problems of parts.
- Proficiency in use of AUTOCAD, 3DMAX, SKETCHUP ... good use of graphics software.
- Experienced in neo-classical and modern interior design.
- Aesthetics, creativity in the work, good knowledge of art, ability to present ideas.
- Be responsible for the work, be able to work independently to actively complete the work.
- Ability to build good ideas in design.
- Ability to communicate, work independently and good teamwork.
- Have good case management skills, job analysis skills.
- Knowledge of the furniture market.
 

CONTACT 

Mail : Huyphan@thaicong.com   -   Hotline : 028.39.989.818  -  Web : thaicong.com.vn
Add : 215 Nguyen Van Huong  -  Thao Dien  -  Dist.2  -  TP.HCM